E Hënë - E Premte 08:00 - 16:00
Kontakti +38346332233

Misioni

Në Shkollën UBT, ne jemi të përkushtuar t’i pajisim nxënësit tanë me një arsimim të shquar cilësor, profesional dhe praktik, i cili është i lidhur me nevojat e tregut të punës dhe trendet globale në edukim, biznes dhe teknologji. Misioni ynë është të zhvillojmë liderë të ardhshëm dhe profesionistë të aftë, të pajisur me njohuri, shkathtësi dhe aftësi të verifikuara, të cilat janë të akredituara dhe të validuara.

Ne ndërtojmë themele të forta përmes programeve tona arsimore të cilat janë të projektuara për të përmirësuar inovacionin, kreativitetin dhe ndërmarrësinë. Çdo program në shkollën tonë profesionale është i rregulluar për të pasqyruar standarde të larta akademike dhe relevancë industriale, duke siguruar që nxënësit tanë të jenë të përgatitur për sfidat e tregut të punës dhe të kenë një ndikim pozitiv në ekonominë lokale dhe atë rajonale.

Me një angazhim të patundur ndaj përsosmërisë në mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkim shkencor, ne inkurajojmë një mjedis të hapur dhe bashkëpunues, ku nxënësit dhe stafi mund të rriten së bashku. Ne u ofrojmë nxënësve tanë mundësinë për të ndërtuar një rrjet profesional që nga fillimi i shkollimit të tyre, duke u ofruar atyre mundësi për të mësuar përmes përvojave praktike, praktikave profesionale dhe ndërveprimeve të drejtpërdrejta me sektorin që ata synojnë të punojnë në të ardhmen.

Tek Shkolla Profesionale e UBT-së, ne jemi të zotuar për të rritur dhe zhvilluar talentin e çdo nxënësi, ndërsa kontribuojmë në zhvillimin e shoqërisë dhe përmirësimin e jetës profesionale të individëve, nëpërmjet një angazhimi të vazhdueshëm për cilësi, inovacion dhe ndershmëri.